ник                       пдр                        пол                     дата родов                             имя